Korpsdrift

Kløfta skolekorps er en solid og veldrevet organisasjon som i 2019 fyller 50 år!
Korpsene; aspirant, rekrutt, junior og hovedkorps øver på Åreppen skole, Trondheimsvegen-Kløfta 139 -  hver torsdag til forskjellige tider mellom kl. 17:00 og 20:30.

Hovedkorps

Ved oppstart høsten 2016 talte korpset nesten 100 musikanter, hvorav ca 35-40 spiller i hovedkorpset. Vi spiller alt fra tradisjonell korpsmusikk til filmmusikk og moderne Pop/Rock. Skolekorps er så veldig mye mer enn "hornmusikk" på 17. mai. Den gamle myten om at korps er kjedelig kan vi avlive en gang for alle.

Aspiranter
Aspiranter rekrutteres hovedsakelig på våren, og begynner den høsten de går i 3. eller 4. klasse eller høyere. Instrument blir utlevert ved skolestart. Aspirant- og rekruttkorpset har egen dirigent, og vil etterhvert få spille sammen med juniorer. Allerede etter 1. øvelse holder de som regel en "en-tone"-konsert!

Rekrutter
Vi rekrutterer i hovedsak musikanter fra nærområdet (Kløfta og Borgen). Dersom andre har lyst til å spille med oss er de selvfølgelig velkommen. Har du lyst til å lære å spille et instrument, eller kjenner du noen som har lyst til å begynne, tips dem om oss og be de ta kontakt.

Økonomi
Organisasjonsnummer : 879161762
Bankkontonummer : 1870.41.07907

Det koster å drive et korps. Både instrumenter og uniformer er kostbare i innkjøp, for ikke å snakke om reparasjoner og vedlikehold av instrumentparken. Alle musikantene får også individuell undervisning gjennom kulturskolen i Ullensaker; noe som også spiser godt av budsjettet.
Derfor er behovet for midler stort, og gode inntekter fra loppemarked og diverse dugnader kommer godt med.

Korpset er også heldige å motta støtte fra lokale lag, organisasjoner og firmaer. Odal Sparebank, Kløfta Lions, Ullensaker sanitetsforening og Kløfta Grendelag har har alle støttet oss med midler. Oslo Lufthavn AS har gitt oss en flott gave i 2014 og Romeriksfondet har bidratt med midler til innkjøp av bilhenger. I tillegg mottar korpset grasrotandel og fondsmidler fra Norsk Tipping.

En stor takk til alle "tippere" som dedikerte sin grasrotandel til oss.