Kløfta skolekorps er en veldrevet organisasjon som i 2019 fylte 50 år!

Kløfta skolekorps er delt inn i aspirantkorps ( 1.år ), juniorkorps (2. og 3. år) og hovedkorps (frem til det året musikantene fyller 19 år). 

Vi rekrutterer i hovedsak musikanter fra Kløfta. Dersom andre har lyst til å spille med oss er de selvfølgelig velkommen. Har du lyst til å lære å spille et instrument, eller kjenner du noen som har lyst til å begynne, tips dem om oss og be de ta kontakt.

Aspiranter
Aspiranter rekrutteres i mai måned, og begynner den høsten de skal begynne i 3. eller 4. klasse eller høyere. Musikantene er aspiranter i 1 år, og får instrument utlevert ved skolestart. Aspirantkorpset har egen dirigent, og allerede etter sin 1. øvelse holder de gjerne en "en-tone"-konsert i forbindelse med felles huskonsert. 

Juniorkorps
Musikantene spiller i juniorkorpset i 2 år. Nå begynner de først å spille i 17.mai toget, og delta på litt større konserter og til og med i mesterskap!
Det er moro.

Hovedkorps

Ved skolestart 2018 talte korpset 43 musikanter, hvorav 26 spiller i hovedkorpset. Vi spiller alt fra tradisjonell korpsmusikk til filmmusikk og moderne Pop/Rock. Skolekorps er så veldig mye mer enn "hornmusikk på 17. mai", og det er nå de begynner å delta i konkurranser, spille større konserter og mesterskap.

Alle musikantene får tilbud om å delta på NMF Øst sine svært populære sommerkurs. Dette er kurs som musikantene betaler selv, men korpset støtter med en egenandel. Det er gøy å spille i korps!Økonomi
Organisasjonsnummer : 879161762
Bankkontonummer : 1870.41.07907


Det koster å drive et korps. Både instrumenter og uniformer er kostbare i innkjøp, for ikke å snakke om reparasjoner og vedlikehold av instrumentparken. I tillegg til at dirigentene våre skal ha lønn, får også musikantene individuell undervisning gjennom kulturskolen i Ullensaker.
Alt dette spiser godt av budsjettet. Derfor er behovet for midler stort, og gode inntekter fra loppemarked og diverse dugnader kommer godt med.

Korpset er også heldige å motta støtte fra lokale lag, organisasjoner og firmaer. Odal Sparebank, Kløfta Lions, Ullensaker sanitetsforening og Kløfta Grendelag har har alle støttet oss med midler. Oslo Lufthavn AS ga oss en flott gave i 2014 og Romeriksfondet, Strømmen Storsenters kulturfon og Sparebankstiftelsen DnB, har bidratt med midler. I tillegg mottar korpset grasrotandel fra Norsk Tipping.

En stor takk til alle "tippere" som dedikerer sin grasrotandel til oss.